Kateter (CVC)

Hemodiyalize kalıcı bir damar erişim yolu sağlanamayan hastalar için günümüzde sıklıkla santral venöz kateter (CVC) kullanılmaktadır. Hastaların kan damarlarının uygun olmadığı ya da çok hassas olduğu durumlarda fistül oluşturmak mümkün olmayabilir. Bu durumda acil damar erişim yolu için santral venöz kateter tercih edilir. Hemodiyaliz tedavisi için şahdamarı, köprücük altı ven ya da femoral ven kateteri yerleştirilerek CVC uygulaması cerrah tarafından yapılabilir.

CVC ile dolaşım sistemine hemen erişim sağlanabilir. CVC kullanan hastalar diyaliz sırasında el ve kollarını serbest şekilde hareket ettirebilir ve fistülden iğne girişimi yapılmaz.

Bizimle İletişime Geçin