Fistül (Arteriyovenöz AVF)

Kan damarları diyaliz için yeterli ve sabit miktarda kan akışı sağlayamadığı için hemodiyaliz için fistül adı verilen yöntem kullanılır. Fistül, cerrahi müdahale ile atardamarla bir damarın birleştirilmesiyle oluşturulan ve kısa süren bir işlemdir. Yeni oluşturulan kan damarı, atardamar ve toplardamar özelliklerini birleştirerek damarı diyaliz işlemine uygun hale getirir.

Arteriyovenöz işlemi sonrasında kan damarının çapı ortalama 2-6 hafta içerisinde bir iğnenin girebileceği kadar büyür ve fistül kalınlığı artar. Bu şekilde yüksek miktarda kanın efektif hemodiyalize olanak sağlayacak şekilde ekstrakorporeal kan devresinden geçmesini sağladığından fistüle iğne girişimi yapılır.

Bizimle İletişime Geçin